Hvordan skrive jobbsøknad / cover letter
Hva man bør og ikke bør ha med i søknaden

Jobbsøknad (cover letter) er sammen med en CV det viktigste elementet for å komme igjennom nåløyet for å få en jobb eller invitasjon for et intervju. Disse tipsene er tilpasset for å søknader i Utlandet/England/London, men passer like bra hjemme i Norge.

Skrevet av Norlon Norlon     |   Sist Oppdatert:   |   Publisert:

I nyere undersøkelser gjort i England bruker arbeidsgivere rundt 30 sekunder på en jobbsøknad i første omgang. Når man vet dette er det lett å forstå hvorfor det er så viktig med å ha en søknad som skiller seg ut, er enkelt å lese og som virkelig får fram ens kvaliteter og erfaringer.

Hva er forskjellen på jobbsøknad/cover letter og CV?

Et cover letter (engelsk ord som kan beskrive en skriftlig jobbsøknad) er det første dokumentet som en potensiall arbeidsgiver eller rekruterer leser, så det er en introduksjon om deg og dine kvaliteter. Curriculum Vitae er en ganske detaljert oppsummering av eventuelle erfaringer og studier som man har fullført tidligere.

Undersøk og vær personlig

Selv om en CV kan brukes om og om igjen (med små endringer), bør man tilpasse jobbsøknaden ('cover letter') til stillingen og bedriften man søker på. Hvis man er litt usikker på selve stillingsbeskrivelsen bør man undersøke litt over hva bedriften man søker til kan være på utkikk etter. Dette vil gjøre at ens søknad er målrettet og løsningsorientert med at man kan legge vekt på hva man bringer til bordet hvis man blir ansatt.

Et eksempel på dette kan være så enkelt at hvis man søker på en stilling som jobber mot Skandinavia eller Norge, så kan man inkludere en setning som "from Norway and moved to the UK 3 years ago to further my career" eller lignende. Da ser den som leser søknaden med en gang at man har kulturell og språkmessig kunnskap om det markedet det skal jobbes mot.

Hvis det er mulig bør man starte søknaden med navn og tittel, for eksempel 'Dear Mr Henriksen'. Hvis man ikke har noe navn tilgjengelig er det vanlig å benytte 'Dear Sir/Madam' for formelle stillinger. Hvis man søker på stillinger i nye "start-up" bedrifter eller litt mer hippe selskaper kan man være litt mer "tøff" og kreativ.

Jobbsøknad oppsett: Lengde og hva bør man ha med i jobbsøknaden/cover letteret

Da man vet at man har veldig kort tid på å bli vurdert skal jobb søknaden sjelden være lengere enn en halv A4 side, med de viktigste elementene først.

1. Åpning: veldig viktig å forklare hva man vil

Åpningen av selve søknaden skal være rett på sak og kan inkludere hvor man såg stillingsannonsen (og hvem som eventuelt anbefalte deg å søke). Eksempel: 'I saw your ad on Londontips.net and think I would be a great match for the role as a Norwegian Country Manager' at Cool Brand Inc.

2. Her begrunner man hvorfor man er en "great match"

Hva gjør at man bør bli vurdert til denne rollen? Hvis det er til en skandinavisk rolle som krever kultur og språk-kunnskaper kan man starte med 'I am a norwegian marketeer and moved over to the UK from Norway 8 years ago to further my career...'. Det er også bra å inkludere eventuelle ferdigheter og erfaringer som passer til stillingsbeskrivelsen, helst bruk setninger, ord, uttrykk som de bruker, for eksempel 'I have been a SEO manager with tactical and strategic responsibilities for 4 years at PREVCOMP Inc...', hvor vi matcher ansvarsområder og nødvendig erfaring.

3. Hva bringer man til bordet

For "karriere-stillinger" (stillinger som er en del av karriereløpet man har sett for seg) bør man her inkludere hvorfor man ser seg selv som en god kandidat og hva man eventuelt kan tilføre til bordet ved ansettelse. Det er vanlig å bruke eventuelle kriteria i stillingsannonsen og sammkjøre dette med ting man har i CV'en, dette kan være erfaringer eller utdanninger og kurs man har fullført (gjerne etterfulgt av en suksess benevnelse).

4. Skryt, skryt og vær ærlig

Veldig kort kan man får med seg hvorfor man har lyst å jobbe i annonsert stilling og selskap. Eksempler på dette kan være 'I am currently looking to further my career into a new sector where I can use my in-depth technical and tactical experience/skills to grow the organic audience for Cool Brand Inc'. Her kan man også forklare eventuelle hull i CV'en, men vær forsiktig med hva som er inkludert her, man bør generelt unngå elementer som kan virke useriøse og eller veldig urelevant. Hvis man har hull kan man inkludere at man har ekskludert urelevant informasjon fra CV'en (HUSK å ha et bra svar hvis dette blir spurt om i et eventuelt intervju!).

Dette er også en god anledning til å skrive at du vil sette stor pris på å få møte bedriften i et intervju.

5. Britisk avslutning vs norsk avslutning

Hvis man søker på engelsk er det vanlig å avslutte med 'Yours sincerely' etterfulgt av navn, men i Norge er det mer vanlig med vennlighilsen

Utførelse og format

Det finnes tusenvis av forskjellige maler og eksempler på jobbsøknader og cover letter's tilgjengelig, men det er bedre å gjøre sin egen stil basert på elementene ovenfor.

Før man setter i gang og er altfor kreativ, bør man passe på å følge noen svært enkle regler:

  • Bruk en lett-leselig skrift/font med en normal skriftstørrelse (ikke for stor eller for liten, gjerne størrelse 14)
  • Ikke vær for kreativ med skriftfarger så fremst dette er oppgitt i stillingsannonsen
  • Unngå å skriv for mye. Det er bedre med en informasjonsrik og 'pirrende' søknad som man får lyst å spørre utdypende spørsmål fra, enn en full A4 side som forklarer absolutt alt pluss litt til (halv A4 side er som regel en veldig bra lengde)
  • Bruk avstand mellom de forskjellige elementene nevnt ovenfor. Dette gjør det enklere å skumlese og hoppe fram og tilbake ved senere bruk for arbeidsgiveren/rekrutereren.

Nødvendige vedlegg

Ved de fleste søknader på ledige stillinger i Utlandet/England/London må man legge ved en CV, som er en oppsummering over tidligere erfaring, utdanning og kurs. I denne kan man også legge ved eventuelle ekstra curriculum og bemerkelser man har fått i studietiden, noe som gjør at det ikke er vanlig å sende kopi av karakterer osv. når man søker (så fremst dette ikke er nevnt spesifikt i annonsen).

Hva skjer etter man har sendt jobbsøknaden?

Etter man har sendt en jobbsøknad med CV til en arbeidsgiver er det vanlig at man får svar om man har blitt akseptert, etterfulgt av en eventuell invitasjon til jobbintervju (består som regel av flere elementer). Hvor lang tid dette tar varierer fra bedrift til bedrift og stilling til stilling, men som regel kan man forvente svar i dagene etter søknadsfristen (søknader blir som regel vurdert når de kommer inn så man kan faktisk få svar allerede i dagene etter man har søkt).