Hvordan skrive CV som skiller seg ut

En CV er førsteintrykket (sammen med cover letter) en potensiell arbeidsgiver får av deg, og de første 30 sekundene er kritiske.

Skrevet av Norlon Norlon     |   Sist Oppdatert:   |   Publisert:

Dette er mest sannsynlig det viktigste når du skal søke jobb i London og England. Selv om de fleste av oss har skrevet test-cv'er og noen til sommer jobber i Norge, så er det litt annerledes når man søker jobb i denne store byen. For det første så er konkurransen for hver enkelt jobb generelt mye større enn hjemme. Det vil si at du må skille deg ut - på en positiv måte selvsagt. Vi har fått hjelp av en av Londons mange rekruteringsagenter til å sette sammen en liten guide om hvordan DU kan skrive en god og passende CV når du skal søke på jobb i London.

Hva er en CV?

CV står for curriculum vitae (latinsk for 'læreplan for livet'?) og er en oppsummering av din erfaring, ferdigheter og utdanning. Hvis man søker jobb i et amerikansk selskap, kan også 'résumé / resume' bli brukt som synonym.

Er en CV det samme som et Cover Letter / jobbsøknad?

Nei, det er to forskjellige ting, hvor en CV er en oppsummering av erfaring, egenskaper og utdanning. Cover Letter derimot, er en jobbsøknad hvor man skriver noen paragrafer om seg selv og hvorfor man vil være en god kandidat for rollen man søker til. Det er også vanlig å forklare CV'en med et par linjer hvis man har hull eller noe annet man vil framheve. Cover Letter er som regel det dokumentet som leses først av de som mottar søknaden først, mens CV'en derimot blir brukt under intervjuet og når man blir sammenlignet med andre kandidater.

CV Oppsett

Man skal forsøke å skille seg ut med en god CV, men det er noen regler for hvilket oppsett man bør bruke for å gjøre den så oversiktlig som mulig.

Lengden: hvor lang skal en CV være?

En standard som er vanlig for de fleste land og stillinger er at denne oppsummeringen ikke skal være noe særlig lengere enn to A4 sider. Noen akademiske og tekniske CV'er kan være lengere da disse kan inneholde portfolio, referanser til utgitte publikasjoner osv.

Hvis man ikke har så mye erfaring eller utdanning bør man ikke legge til unødvendigheter for å få et dokument som er på to sider, en-siders CV'er er like bra så fremst det passer til stillingsannonsen.

Innhold: hva skal man inkludere i CV'en?

Ens CV må være fylt med relevant og riktig informasjon som kan hjelpe en potensiell arbeidsgiver å forstå hvorfor man er den riktige personen for jobben man søker på, og vanligvis inkluderer dette:

 • Kontaktdetaljer: Inkluder hele navnet, mobilnummer og epost adresse.
 • Utdanning: Gjerne i liste form med nyligste først. Inkluder hva man har studert, eventuelle spesialfelt og andre utmerkelser.
 • Referanser: Dette er spesielt viktig når man søker jobb i utlandet og England, hvor referanser blir sjekket! Det er vanlig å inkludere to-tre korte oppsummeringer fra personer som man har jobbet med og kontakt informasjon for bekreftelse/eventuelle spørsmål. Husk å spør om det er greit før man oppgir en kilde. Hvis man ikke har plass eller ønsker å utelate dette av andre grunner, så er det smart å oppgi kontaktinformasjon til de man har som referanser og skrive at disse er tilgjengelige for eventuelle referanser.
 • Ferdigheter: Oppgi hvilke ferdigheter som gjør at man kanskje kan være en bedre kandidat enn andre. Dette kan være spesialfelt eller hvis man har vært leder/sjef over andre kollegaer osv.
 • Arbeidserfaring: Inkluder alt som er relevant for den stillingen som man søker på, det kan være utvekslinger, prosjektarbeid eller hvis man har vært lærling.

Hva bør eller trenger man ikke inkludere?

For å holde søknaden oversiktlig og "to-the-point" er det bedre å utelate erfaringer som ikke er direkte eller indirekte relevant og nyttig for den rollen man søker på (Man kan inkludere dette hvis man har lite erfaring og dokumentet ser veldig tynt og spinkelt ut).

Det er ikke nødvendig å inkludere bilde og/eller fødselsdato i CV'en og man kan beskytte seg selv (unngå sende for mye personlig informasjon til andre) bedre med å unnlate dette så fremst det ikke er nevnt som en del av det som trengs for å søke.

Et annet tips er at hvis man sender CV'en til jobbsider på internett bør man ikke inkluderer adressen, da dette gjør at man gir ganske mye informasjon som kan benyttes til svindel (selv om man benytter seg av annerkjente sider).

Personlig profil: hva er dette og trenges det?

En personlig profil er noe som mange legger til i starten av en CV for å lettere skille seg ut fra andre kanditater. I denne profilen inkluderer man en sammenfattet oppsummering av dine hovedferdigheter og begrunnelse for at man har valgt som man har gjort (spesialfelt, utdanning osv).

Det viktigste med denne oppsummeringen er å kun inkludere hvis man virkelig har noe fornuftig å "selge" og bør alltid være relatert så nærme som mulig til den stillingen man søker på.

I England nevnes denne delen ofte som "personal statement", "career summary", "career aim" eller 'profil' som vi ha gjort her.

Hva kommer først: erfaring eller utdanning?

Hvis man har lite arbeidserfaring / nylig avsluttet studiene, vil det være best å starte med utdanning, men hvis man derimot har mye eller bra arbeidserfaring bør man starte med dette.

Hvordan ordlegger man en god CV?

Selv om hver enkelt CV og jobbsøknad er forskellige er det noen retningslinjer og regler man bør følge for å unngå å ikke bli innkalt til intervju pga en dårlig / sløv søknad. Nedenfor kan man se noen av de viktigste elementene man må passe seg for:

 

 • Grammatikk: Dette er noe av det aller viktigste når man søker på en jobb, selv om man søker på norske jobber i London, må man være ekstremt nøye med at man ikke inkluderer grove gramatiske feil (noe vi i Norlon ofte er dårlige på da vi vil at innholdet skal komme ut så raskt som mulig).
 • Bruk aktive verb istedenfor passibe eller substantiver. For eksempel kan man bruke 'opprettet', 'vant', 'startet' osv.
 • Utforming og utseende: Inkluder viktigste og mest imponerende fakta om deg selv mot toppen av dokumentets førsteside. Dette gjelder også hvis man inkluderer oppsummering av karakterer og utdanningsnivåer.
 • Presentasjon: Pass på at dokumentet er lett å lese og ser bra ut (trenger ikke farget skrift og bilder av en søt katt for å oppnå dette, bortsett fra hvis man søker på en jobb som designer for et kattefirma). Tilpass CV'en i henhold til hvilken stilling det skal søkes på og bruk lettleselige og tydelige fonttyper. Alltid unngå Comic Sans, så fremst dette ikke er nevnt i jobb beskrivelsen eller man gjør det for å oppnå et slags poeng.
 • Stil: Det finnes mange forskjellige stiler man kan bruke på disse dokumentene, men det beste tipset er nok å tilpasse stil og tone i henhold til firma og stillingen man søker til.

TIPS: Vær unik!

De fleste vi har vært i kontakt med legger vekt på at man må være unik - men ikke over-the-top. Dette gjør at det er bedre å tilpasse en ferdig CV mal/eksempel enn å rett og slett bare klippe og lime rett inn. Man MÅ tilpasse CV og jobbsøknaden til den rollen og selskapet man søker på, dette viser at man har lest beskrivelsen i tillegg til at det er lettere å skille seg ut med at relevant informasjon kommer klart og tydelig fram til den som leser.

Forslag til hvordan man kan skille seg ut

Gjør deg selv en tjeneste og vær kortfattet, tydelig og feilfri. Dette sammen med punktene nedenfor er allerede med på å gi deg et godt førsteinntrykk.

 • God lengde: Ikke mer enn 2 sider. Hvis man kun har få relevante erfaringer eller studier kan det være bedre å utelate dette fra CV'en
 • Bruk overskrifter: Dette gjør det lettere å skumlese og hoppe fram og tilbake til relevante elementer.
 • Bruk lister: Hvis det er mulig - bruk lister. Dette er et format som er lettleselig og gjør det enkelt å få fram mye informasjon ved bruk av liten plass.
 • Unngå rare bokstavtyper/fonter: Disse kan se ganske fine ut men kan også gjøre dokumentet veldig vanskelig å lese.

Skal man inkludere hobbier i en jobbsøknad?

Det er ikke nødvendig å inkludere hobby i CV'en, men hvis man søker på en stilling i "nye" eller "unge" bedrifter kan det faktisk være en fordel å inkludere dette hvis man tror det passer til bedriftsprofilen eller menneskene som jobber der. Hvis man har jobbet med veldedige formål eller vært trener for guttelaget i handball viser dette at man har gode verdier og man har en viss ledererfaring.

Blir fakta sjekket og hva hender om man "legger på litt"?

Som nevnt tidligere: dokumenter og referanser blir som regel sjekket av arbeidsgivere, så man bør absolutt unngå å ljuge eller legge til uriktige erfaringer og karakterer.

I tillegg må man være obs på at hvis man endrer karakterer på karakterkortene eller i CV'en, regnes dette som bedrageri og kan bli politianmeldt med fengsel som mulig straff.

Hva med hull i erfaringen og utdanningen, forklarer man disse?

Det er viktig å få med begrunnelser for eventuelle hull i arbeidserfaringen og studietiden. Dette er for å unngå at den som leser dokumentet gjør opp egne meninger eller synes det ser litt mistenkelig ut. Denne beskrivelsen passer best i "cover letteret"/jobbsøknaden.

Man kan eventuelt inkludere en setning øverst i CV'en hvor man informerer at man kun har inkludert svært relevant utdanning og erfaring, eller at man har ekskludert urelevant erfaring/utdanning.

Må man skrive et "cover letter" eller utfyllende søknad?

Det er ikke alltid at det er nødvendig med et slikt "cover letter" eller jobbsøknad, men det er heller slik at man inkluderer dette hvis ikke annet er oppgitt. Dette kan være hvis man inkluderer et skjema når man søker på en stilling eller hvis man har benytter seg av hodejegere/rekruterere.

Dette tilleggsdokumentet er et bra sted å legge vekt på enkelt hovedgrunner til hva man kan bringe til den ledige stillingen, få med at man er norsk hvis en stilling skal jobbe mot det skandinaviske/norske markedet, eller man kan begrunne eventuelle hull i CV'en.

Fem ting man bør unngå

Selv om disse er opplagte må vi inkludere disse for å understreke viktigheten av å unngå disse.

 • Skrivefiel og gramatiske feil unngå må man (Irriterende eller hva? I tillegg mister man en del av troverdigheten)
 • Unødvendig/urelevant innhold
 • Dårlig eller manglende beskrivelse
 • Dårlig formattering/oppsett
 • Upassende lengde - det være for lang eller for kort

Hva hender etter man har sendt en CV?

I de fleste stillingsannonser står det oppgitt en søknadsfrist. Dette er en sluttdato for når de slutter å ta i mot flere søknader og CV'er og søknader sendt etter denne datoen blir som regel ikke tatt med i vurderingen.

Det vil derimot ikke si at man ikke blir vurdert før denne datoen, det er nemlig vanlig at søknader blir gjennomgått og vurdert fortløpende, hvor prioriterte og suksessfulle søknader blir lagt til side for videre gjennomgang. Dette gjøres ofte med et jobbintervju (gjerne telefon intervju før et eventuelt førstegangsintervju). Det er som regel forskjellige mål og meninger med disse forskjellige intervjutypene, hvor det er vanligst med spørsmål og prat i tidligere stadier, med mer problemløsning og presentasjoner i de senere.